Türk-İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler 1

Catalog:
Yapım yılı: 2007

Açıklama

 1. Ney Taksimi (M. Sadreddin Özçimi)
 2. Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah
 3. Cenabındır Şehr-i Pakize-Meşheb Ya Resulallah
 4. Gönül Fikr-i Hayalinle Sabahlar Ya Resulallah
 5. Kemençe Taksimi (Derya Türkan)
 6. Eğer Halk Etmeseydi Zatını Hakk Ya Resullallah
 7. Ya İlahi Asitanın Hastaya Darüşşifa
 8. Mir’at-ı Baht-ı Kibriya
 9. Tanbur Taksimi (Özer Özel)
 10. Tende Canım, Canda Cananım Muhammed Mustafa
 11. Ey Huda’nın Sevgili Mahbubu Ey Fahr-i Cihan
 12. Vücudun Mazhar-ı Sırr-ı Ezeldir Ya Resulallah
 13. Derd-i Aşkın Yaktı Beni Ya Muhammed Mustafa
 14. Kanun Taksimi (Reha Sağbaş)
 15. Gubar-i Payine Almam Cihanı Ya Resulallah
 16. Nebiler Serveridir Muhammed