tanbur taksimi

Tanbur Taksimi (Özer Özel) Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzüne Hüsnün Güneşi (Uşşak) Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzüne Hüsnün Güneşi (Bayati) Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzüne Hüsnün Güneşi (Isfahan) Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzüne Hüsnün Güneşi (Hüseyni) Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzüne Hüsnün Güneşi (Tahir) Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzüne Hüsnün Güneşi (Bestenigar) Çün Doğup Tuttu […]

Kemençe Taksimi (Derya Türkan) Ey Cemalin Pertev-Endaz-i Semavati’l Ula Kudumün Rahmet ü Zevk u Safadır Ya Resulallah Ya İlahi Cümle Sensin Cümle Sen Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne Tanbur Taksimi (Özer Özel) Kudumün Rahmet ü Zevk u Safadır Ya Resulallah Gubar-i Payine Almam Cİhanı Ya Resulallah Sana Ey Şah-ı Rusül Uymayanın Bitmez İşi Hadden Aştı […]

Tanbur ve Ney Taksimi Serdar-ı Resul Nur-i Sübül Husrev-i Batha Mahbub-i Huda Zat-ı Şeref-Bar-ı Muhammed Şehrud Taksimi (Osman Kırklıkçı) Mefhar-ı Cümle Cihansın Ey Şefaat Madeni Gönül Yüz Sürmek İster Hak-i Paye Ya Resulallah Kemençe Taksimi (Derya Türkan) Sadr-ı Cümle Mürselin Sensin Ya Resulallah Ey Nübüvvet Tahtının Şahı Habib-i Kibriya Nursun Mahbub-i Sübhanım Muhammed Mustafa Ey […]

Kanun Taksimi (Bekir Reha Sağbaş) Şefiu’l-Halk-i Fi’l-Mahşer Muhammed Sahibü’l Minber Alemler Nura Gark Oldu Muhammed Doğduğu Gece Doğdu Ol Şems-i Hakikat Burc-i Vahdetden Bu Şeb Merhaba Ey Mevlid-i Peygamberi Bu Şeb Hurşid-i Evreng-i Risalet Geldi Dünyaye Mefatihu’l-Huda Oldu Hilalin Ya Resulallah Ney Taksimi (M. Sadreddin Özçimi) N’ola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim Barekallah Dü Cihanın […]

Ney Taksimi (M. Sadreddin Özçimi) Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah Cenabındır Şehr-i Pakize-Meşheb Ya Resulallah Gönül Fikr-i Hayalinle Sabahlar Ya Resulallah Kemençe Taksimi (Derya Türkan) Eğer Halk Etmeseydi Zatını Hakk Ya Resullallah Ya İlahi Asitanın Hastaya Darüşşifa Mir’at-ı Baht-ı Kibriya Tanbur Taksimi (Özer Özel) Tende Canım, Canda Cananım Muhammed Mustafa Ey Huda’nın Sevgili […]