Türk-İslam Musikisi Külliyatından Tevşihler 4

Catalog:
Yapım yılı: 2007

Açıklama

 1. Kemençe Taksimi (Derya Türkan)
 2. Ey Cemalin Pertev-Endaz-i Semavati’l Ula
 3. Kudumün Rahmet ü Zevk u Safadır Ya Resulallah
 4. Ya İlahi Cümle Sensin Cümle Sen
 5. Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne
 6. Tanbur Taksimi (Özer Özel)
 7. Kudumün Rahmet ü Zevk u Safadır Ya Resulallah
 8. Gubar-i Payine Almam Cİhanı Ya Resulallah
 9. Sana Ey Şah-ı Rusül Uymayanın Bitmez İşi
 10. Hadden Aştı İştiyakın
 11. Ney Taksimi (M.Sadreddin Özçimi)
 12. Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Eman
 13. Ey Şehinşah-ı Risalet BostanındaV’ey Habşb-i Kibriya
 14. Kanun Taksimi (Bekir Reha Sağbaş)
 15. Ey Risalet Bostanında Hireman Serv-Kadd
 16. Mustafa Şah-ı Cihan-ı Al-i Şandır Mustafa
 17. Bir Mehin Bendesiyim Saye Dahi olmaz Eşi